Ο οδηγός αναφοράς γονικού στοιχείου CDH είναι τώρα διαθέσιμος στα ελληνικά

!The CDH Parent Reference Guide is Now Available in Greek! Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε μερικούς καταπληκτικούς ανθρώπους και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις που μας βοηθούν να μεταφράσουμε τον Οδηγό Αναφοράς Συγγενούς …

Translate »